Enviando datos...

Por favor, espere hasta que se cargue la página por completo, no recargue ni cierre la pagina, gracias

Sar itzazu zure curriculum-aren datuak:

1

Datu pertsonalak

Izena Abizenak Telefono finkoa Telefono mugikorra Mail Erabiltzailearen izena
Pasahitza
Nazionalitatea: Jaioteguna:
Jaiotza lekua: Helbidea:
Posta-kodea:

Gizona

Emakumea

DNI:

2

Eskatzen den lanpostua

3

Formakuntza akademikoa

Titulazioa
Zentroa
Amaiera-data
Tokia

4

Hizkuntzak

Hizkuntza Lortutako maila Itzulpena Interpretazioa Ama hizkuntza Titulazioa

5

Ezaguerak eta ziurtagiriak

Idatzi ezaguera edo ziurtagiria

6

Ahalmenak eta trebetasunak

Deskribatu ahalmena edo trebetasuna

7

Lan-esperientzia

Enpresaren izena
Hasiera-data
Amaiera-data
Tokia
Rola
Burututako zereginen deskribapen laburra

8

Hobbyak

Deskriba ezazu interes pertsonala

9

Gidabaimena eta auto propioa

Gidabaimen mota
Auto propioa duzu

10

Disponibilitatea

Disponibilitatea
Iruzkinak

·

Zure jatorrizko CVa Word formatuan edo PDFean ere erants dezakezu

Kurrikulumetako datu pertsonalen tratamendurako BAIMENA

Datu pertsonalak, zuk aurkeztutako KURRIKULUM ean jasota daudenak eta aurrerantzean eman ditzakezunak, edota datuen tratamenduaren ondorioz sortzen direnak, fitxategi Misto batean sartuko dira. Fitxategi horren titularra ELDUAIEN HIZKUNTZA ESKOLA (ELDUGAR LS S.L.) da (IFK.: B-20695789; helbide soziala: Martin Jose Iraola, 8 – 3. ezk. 20400 Tolosa – Gipuzkoa), eta baimena ematen zaio datu horiei tratamendu automatizatua edo automatizatu gabea emateko, pertsonala hautatzeko prozesuetan erabiltzeko.

ELDUGAR LS S.L. k zure datuen konfidentzialtasuna bermatzen du, eta, era berean, bere gain hartzen du legezko betebehar guztiak eta barne mailakoak betetzeko ardura.

Jakinarazten dizugu, bestalde, abenduaren 13ko 15/ 1999 L.O.aren arabera, datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko, aurka egiteko edo ezabatzeko eskubideaz balia zaitezkeela, lehen aipatutako helbidean idatzia eta NANren fotokopia aurkeztuz.

Lauki hau markatzerakoan LOPD-eko testua onartzen dut.

Valora la plataforma:

Sí el formulario no se envia, revisa los campos obligatorios señalados en rojo