Enviando datos...

Por favor, espere hasta que se cargue la página por completo, no recargue ni cierre la pagina, gracias

Sar itzazu zure curriculum-aren datuak:

1

Datu pertsonalak

Izena Abizenak Telefono finkoa Telefono mugikorra Mail Erabiltzailearen izena
Pasahitza
Nazionalitatea: Jaioteguna:
Jaiotza lekua: Helbidea:
Posta-kodea:

Gizona

Emakumea

DNI:

2

Eskatzen den lanpostua

3

Formación académica

Titulazioa
Zentroa
Amaiera-data
Tokia

4

Hizkuntzak

Hizkuntza Lortutako maila Itzulpena Interpretazioa Ama hizkuntza Titulazioa

5

Ezaguerak eta ziurtagiriak

Idatzi ezaguera edo ziurtagiria

6

Ahalmenak eta trebetasunak

Deskribatu ahalmena edo trebetasuna

7

Lan-esperientzia

Enpresaren izena
Hasiera-data
Amaiera-data
Tokia
Rola
Breve descripción de las tareas realizada

8

Hobbyak

Deskriba ezazu interes pertsonala

9

Permiso de conducir y vehículo propio

Gidabaimen mota
Auto propioa duzu

10

Disponibilitatea

Disponibilitatea
Iruzkinak

·

Zure jatorrizko CVa Word formatuan edo PDFean ere erants dezakezu

Información básica sobre Protección de datos

Arduraduna: ELDUGAR LS, S.L.; Helburua: langileen hautaketa prozesuak burutzea; Legitimazioa: Interesdunaren Baimena; Hartzaileak: Ez dira datuak hirugarrenei lagako, legezko betebeharra salbu; Eskubideak: Datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko eskubidea duzu, baita beste eskubide batzuk ere, informazio gehigarrian adierazten direnak, tratamenduaren arduradunaren helbidera zuzenduz gauzatu ditzakezunak; Jatorria: Interesduna bera; Informazio gehigarria: Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehaztua kontsulta dezakezu hemen.

Lauki hau markatzerakoan LOPD-eko testua onartzen dut.

Valora la plataforma:

Sí el formulario no se envia, revisa los campos obligatorios señalados en rojo